PRINT SEND TIL EN VEN
Pindstrup Vandværk

Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 2 boringer, hvorfra der kan indvindes vand.
Hver boring kan levere vand nok til forbruget.
Begge boringer er renoveret i 2015. 

Vi indvinder årligt ca. 42.000 m3 vand.

 


Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.